هیات شطرنج استان البرز در نظر دارد. اردوی آماده سازی رده های سنی را با شرایط زیر برگزار نماید :
-حضور نفرات اول رده های سنی البرز در این اردو رایگان است. 
- نفرات اول تا پنجم مسابقات رده سنی استان و بازیکنان ریتینگ دار رده سنی استان می توانند در این اردو ثبت نام نمایند. در صورت درخواست سایر بازیکنان رده سنی، به تشخیص کادر برگزاری می توانند در این اردو شرکت کنند.  
- هزینه شرکت در اردو برای 8 جلسه 2 ساعته یک میلیون و ششصد هزار تومان است. 
- برنامه اردو : بازی تمرینی با مربیان و بازیکنان خوب استان و تفسیر بازیها - آموزش نکات آمادگی برای مسابقه و روش های آماده سازی است. از پنجشنبه 22 تیر ساعت 10 صبح 
کلاسها پنج شنبه 22 و 29 تیر صبح و عصر و جمعه 23 و 30 تیر صبح است. 
-هماهنگی و توضیحات تکمیلی امروز دوشنبه 19 تیر ساعت 19 در هیات شطرنج استان البرز
- برای نصب نرم افزارهای شطرنج و نکات تمرینی برای اردو امروز دوشنبه 19 تیر از ساعت 18 آقای افتخاری در هیات شطرنج استان البرز هستند. 

1-  دوشنبه 19 تیر ساعت 19  تا 21  هماهنگی و آماده سازی بچه ها
2-  پنج شنبه 22 تیر ساعت 10 تا 12 
3-  پنج شنبه 22 تیر ساعت 16 تا 19 
4-  جمعه 23 تیر ساعت 10 تا 13 
5-  پنج شنبه 29  تیر ساعت 10 تا 12
6-  پنج شنبه 29  تیر ساعت  16 تا 19
7-  جمعه 30 تیر ساعت 10 تا 13