مجمع انتخاباتی هیات شطرنج استان البرز صبح روز شنبه 23 مهر با حضور 2 کاندیدا آقایان کامران همتی راد و غلامرضا حیدری برگزار شد که آقای حیدری برای 4 سال به عنوان رئیس هیات شطرنج استان البرز انتخاب شد.  
از سمت راست : بهزاد فروغی(مدیر کل اداره ورزش و جوانان البرز) - حسن تامینی (رئیس فدراسیون شطرنج) - غلامرضا حیدری (رئیس هیات شطرنج البرز)
همچنین محمد حسین حسینی تختی و فرزانه احمدی به عنوان اعضای هیات رئیسه، شیوا محبوبی به عنوان نایب رئیس، مینو بالش آبادی به عنوان خزانه دار و امیر افتخاری به عنوان خبره ورزشی هیئت انتخاب شدند.