هیات شطرنج استان البرز

کادر هیات شطرنج استان البرز

رئیس هیات شطرنج استان البرز : 

دبیر هیات شطرنج استان البرز : مصلحی 09102226773

اعضا هیات رئیسه : 

نایب رئیس : 

خزانه دار : 

کارشناس خبره :

عضو هیات رئیسه : 

کمیته ها :

مسئول کمیته فنی : محمدرضا افشاری 09121025436

مسئول کمیته مسابقات و داوران : حلیمه عیوضی 09356681327

مسئول کمیته آموزش و مربیان : 

مسئول کمیته انضباطی و حقوقی : 

مسئول سیستم جامع استان : 

آدرس هیات شطرنج : کرج- بلوار 7 تیر - بین مصباح و ساسانی - جنب خیابان فردوسی - ورزشگاه کیانپور 

شماره تلفن : 02632862269 تلفکس : 02632862267

هیئت شطرنج بانک ملی شماره شبا IR860170000000117160668001 شماره حساب 0117160668001 شماره کارت 6037997599720845

فرم تماس با ما